Svitavy
DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM

Nejbližší akce

Aktuality

Nabídka kroužků na rok 2018/2019

22. října 2018

Kroužky začínají první týden v říjnu 2018 - JIŽ NYNÍ PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ

Vážení,

máme již nový systém přihlášení a platby on-line na jednotlivé kroužky, akce SVČ a tábory. V tomto odkazu se zaregistrujte: https://svcsvitavy.iddm.cz/, přijde Vám potvrzovací e-mail na Vaši e-mailovou adresu a poté se na stejném odkazu přihlasíte. Dostanete se do nabídky kroužků, kde si vyberete kroužek (akci, tábor) o který máte zájem a vyplníte "Nový účastník". My Vám potom potvrdíme přihlášku, která Vám přijde e-mailem i s var. symbolem. Tento systém Vám umožní jednodušší přihlašování, aniž byste museli osobně navštěvovat naše SVČ. Na našich www je připraveno menu „Přihlášky on-line“. 

Uhrazením stanoveného poplatku je dítě přijato do zájmového kroužku. Nepřítomnost dítěte v kroužku prosím omlouvejte - telefonicky, mailem.SVČ Svitavy poskytuje na základě Vyhlášky č. 74 / 2005Sb. zájmové vzdělávání. Rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a  podmínkami účasti dítěte v zájmovém útvaru (dále jen ZÚ). Zodpovídají za bezpečnost dítěte pri cestě do kroužku a zpět.

Pri pořádání větší akce, pro členy kroužku, se zavazuji podílet na krytí části finančních nákladů. Žádost o informace o osobních datech účastníka ZÚ vycházejí ze zákona č. 561 / 2004Sb., § 28 a budou pouzity pouze pro potřeby SVČ tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Účastníci se budou řídit Vnitřním řádem SVČ. Souhlasím s pořizováním a využitím foto a video dokumentace ze ZÚ, táborů a akcí pro propagační účely. Zákonní zástupci se seznámili s Vnitřním řádem SVČ Svitavy, který je volně přístupný nebo na www.svc.svitavy.cz. Seznámení dětí s Vnitřním řádem proběhne na schůzce pri zahájení činnosti.

     
     
     

<<< zpět

Sponzoři:

nekvinda
Borovice.cz