Svitavy
DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM

Nejbližší akce

Ztráty a nálezy na táboře na Svratouchu 2012

Nalezené věci na táboře na TZ Svratouch červenec - srpen 2012. Možnost odebrání věcí v kancelářích DDM na ul. Purkyňova 250/17, 568 02 Svitavy.

číslo 46 odebráno

Sponzoři:

nekvinda
Borovice.cz