Jazyk a komunikace

 

Na základě analýzy potřeb cílové skupiny(nutný dohovor s vyučujícím) připravíme výukový program  v délce 2 – 4 vyučovací hodiny. Program může být zaměřen na klíčové dovednosti  jako jsou mluvení a poslech. Je však možnost zaměření i na ostatní dovednosti  - čtení a psaní. Náš lektor má dlouholeté zkušenosti s výukou anglického jazyka a během vyučovací jednotky komunikuje se žáky a studenty  výhradně v angličtině.

Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u