Sdělení ředitele

Vážení rodiče,

Předem mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a zároveň Vám poděkoval za důvěru, kterou vkládáte do Střediska volného času Tramtáryje Svitavy.

Bohužel, současná epidemiologická situace nám v tomto školním roce vůbec nedovolila většinu zájmových útvarů otevřít. Tajně jsme doufali, že se nám začátkem listopadu podaří zájmovou činnost opět obnovit, ale dle momentálního vývoje v České Republice se domnívám, že termín zahájení provozu středisek volného času je v nedohlednu. S touto situací také souvisí poplatky za zájmové vzdělávání. Pokud jste již poplatek za kroužek uhradili, nemusíte se obávat, že byste o peníze přišli. Stále počítáme s variantou, že kroužky rozjedeme. Dle data zahájení bychom Vám zaslali poměrnou část úplaty za neuskutečněné hodiny zpět na účet, ze kterého byla platba provedena.  V případě, že nastane krajní situace a nebude možné vůbec kroužky zahájit, vrátíme Vám celou částku. Pokud jste poplatek za kroužek zatím neuhradili, vyčkejte prosím až do doby, kdy bude jisté, že se činnost středisek volného času obnoví. K platbě Vás vyzveme a zároveň nastavíme nový poplatek za kroužek, který bude ponížen o neuskutečněné hodiny.

Společně s kolegy jsme také konzultovali možnost on-line výuky, ale dospěli jsme k názoru, že děti těch počítačů mají opravdu hodně a nabízet jim kroužky opět přes toto médium nám přijde nevhodné. Nicméně pokud hledáte možnost, jak se s dětmi zabavit, navštivte portál www.mitkamjit.cz, kde je spousta nápadů a výukových lekcí na různá volnočasová témata. Bude tam také možnost on-line doučování z různých předmětů. Za Tramtáryji Vám můžeme nabídnout pomocnou ruku s angličtinou. Pokud byste měli zájem, kontaktujte nás svc@svitavy.cz

 Za tým pracovníků SVČ Tramtáryje Svitavy, s přáním všeho dobrého

Ondřej Komůrka

Ředitel SVČ

Sdělení ředitele
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: 2anzuhp