Kutílek se zapojil do akce "Krabice od bot"

Naši Kutílci se ke konci roku zapojili, přes sbor Českobratrské církve evangelické ve Svitavách, do akce "Krabice od bot". Předali vyrobenou sadu hraček dětskému oddělení nemocnice ve Svitavách. Dar přebrala primářka MUDr. Ludmila Pospíšilová. Děti se mohly, s ohledem na karanténu, účastnit jen na předání v nemocnici, a to ještě v omezeném počtu. I přesto se akce moc líbila. Velký dík patří nejen panu vedoucímu Pavlu Černému i jeho skvělému kolektivu.

Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u