HRÁZ - outdoorová hra

Akční zábavná venkovní hra. Žáci se snaží získat heslo, aby včas zneškodnili „bombu“, která by mohla protrhnout hráz rybníka a způsobit ve Svitavách velké záplavy.

Cílová skupina: žáci 2. Stupně ZŠ nebo žáci 4. a 5. ročníků

Cena: 80 Kč/žák

Kontakt: Ondřej Komůrka tel:  732418174, ondrej.komurka@svitavy.cz

Rezervační formulář

Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u