Vše co potřebujete vědět k táborům

Jak se orientovat v nabídce táborů

Jak se přihlásit na tábor

Podmínky účasti na táboře

Platební a storno podmínky táborů

Zde naleznete základní informace a podmínky platné pro všechny námi pořádané tábory a pobytové akce. V případě nejasností se neváhejte informovat u kontaktní osoby uvedené v popisu tábora či akce na našich internetových stránkách.

Jak se orientovat v nabídce táborů

Nabídku táborů najdete v samostatné sekci pod odkazem "TÁBORY".

Do nabídky táborů zahrnujeme veškeré pobytové a příměstské akce, které trvají dva a více dní. V nabídce se zobrazují po celý školní rok.

Tlačítko pro On-line přihlášení se zobrazuje v detailu akce po kliknutí na její název.

Co se zobrazuje v řádku nabídky:

 1. Název tábora
 2. Doporučené věkové rozmezí účastníků - není zcela striktní, ve většině případů záleží na zdatnosti a vyspělosti účastníka. Odlišný věk doporučujeme konzultovat předem.  Bez toho může být přihláška zamítnuta.
 3. Cena - účastnický poplatek
 4. Místo konání - fyzické místo konání akce
 5. Dveře - zelené značí volno, červené značí obsazeno - pro volbu náhradníka a dalších možnostech přihlášení se informujte osobně

Možnosti filtrování nabídky:

 • Vyhledávací pole - vyhledává v názvu tábora, nabídka se postupně filtruje dle zadávaného textu
 • Místo konání tábora
 • Kategorie akcí - třídění dle zaměření, období prázdnin, typu akcí
 • Měsíc konání - třídění dle měsíců konání
 • Věk účastníka - vyberte věk účastníka, nabídka zobrazí pouze akce, kdy určený věk účastníka spadá do věkového rozmezí akce
 • Možnost skrýt obsazené tábory

Zobrazení detailu akce:

Kliknutím na název akce zobrazíte detail akce s popisem, technickými informacemi, kontakty a fotografiemi a tlačítkem pro on-line přihlášení.

Jak se přihlásit

ELEKTRONICKY z těchto stránek pod tlačítkem "PŘIHLÁSIT ONLINE" v detailu konkrétního tábora či akce - doporučená varianta.

OSOBNĚ na jakémkoli pracovišti SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy - pouze ve vyjímečných případech.

V obou případech je výstupem závazná přihláška podepsaná zákonným zástupcem + platební pokyny k úhradě účastnického poplatku.

Podepsaná přihláška je závazná. V případě, že na tábor nemůžete nastoupit, nahlaste tuto skutečnost ihned kontaktní osobě tábora. Uvolníte tak místo pro náhradníky. Způsob vrácení zaplaceného účastnického poplatku se v tomto případě řídí Storno podmínkami SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy.

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ POMOCÍ KLIENTSKÉHO ÚČTU

POSTUP:

1. VYBRAT TÁBOR
U vybraného tábora klikněte na text "přihlásit online", budete přesměrování na úvodní stránku Klientského centra. V případě, že toto tlačítko není v hlavičce tábora uvedeno, nelze elektronicky přihlásit. Tato situace může nastat v případě plného obsazení tábora nebo vyžadují-li organizační důvody. Máte-li přesto zájem, můžete kontaktovat vedoucího tábora.

2. PŘIHLÁSIT SE KE KLIENTSKÉMU ÚČTU
Při prvém přihlášení je potřeba nejdříve zaregistrovat váš klientský účet. Vyplňte všechny kolonky na pravé straně přihlašovacího okna. Email a heslo si zapamatujte. Pomocí tohoto účtu se budete přihlašovat po celou dobu navštěvování SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy do všech našich aktivit.
V případě, že jste v posledních několika letech vyplňovali přihlášku na některou z našich aktivit, založte účet na email uvedený v dřívějších přihláškách. Systém vám automaticky do klientského účtu načte historii přihlášek.
Po zaregistrování vám bude odeslán validační email. V tomto emailu klikněte na uvedený odkaz. Nyní se můžete přihlásit do vašeho účtu.

BEZ POTVRZENÍ VALIDAČNÍHO EMAILU SE ÚČET NEAKTIVUJE.

3. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU
Vyplňte email uvedený při registraci a heslo. Potvrďte.

4. PŘIDÁNÍ ÚČASTNÍKA
Jste-li v klientském účtu poprvé, je nutné nejprve založit nové účastníky. V pravé části klikněte na tlačítko "nový účastník". Vyplňte přesně všechny kolonky, zejména školu. Potvrďte.
Požadované údaje podléhají matrice dle školského zákona. S údaji je nakládáno dle normy GDPR.
Účastníkem jsou osoby, které chcete přihlásit na aktivitu.
V případě, že systém načetl historii přihlášek a účastníků, ověřte kliknutím na tlačítko "upravit účastníka" všechny údaje, popřípadě doplňte.

5. VÝBĚR TÁBORA
V levé části v sekci "tábory" vyberte požadovaný tábor. Pokud jste použili tlačítko "přihlásit online" přímo u tábora, budete již nasměrováni přímo do vybraného tábora.
Není-li tábor uveden, není možné se již elektronicky přihlásit. Kontaktujte vedoucího tábora.

6. PŘIHLÁŠENÍ
Klikněte na tlačítko "přihlásit účastníka". Pečlivě čtěte uvedený text. Zaškrtejte potřebné volby a potvrďte.
Po přihlášení obdržíte potvrzovací email s dalšími instrukcemi.

7. VYČKAT NA POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY
Odeslanou přihlášku systém zaregistruje do chráněného systému. Zde přihláška podléhá kontrole vyplnění nutných údajů a potvrzení registrace vedoucím tábora. Po odsouhlasení registrace systém zašle zpět do vašeho klientského účtu přihlášku v pdf ke stažení. Přihlášku vytiskněte, podepište a co nejdříve doručte do SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy.

Dále se řiďte pokyny uvedenými na obrazovce.

Chcete-li přihlásit více účastníků, postup opakujte od bodu 4.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS KONTAKTUJTE.

Osobně na pracovišti

Nemáte-li možnost elektronického přihlášení, obraťte se na uvedenou kontaktní osobu u tábora. Bude vám sdělen další postup.

Podepsaná přihláška je závazná. Úhradu proveďte dle propozic tábora.

Podmínky účasti na táboře

Povinné dokumenty, které odevzdáváte při nástupu na tábor:

 • nástupní průkaz = prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, vlepená kopie kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny + další sdělení rodičů - formulář ke stažení u tábora  nebo osobně na pracovišti
 • potvrzení lékaře o způsobilosti (NOVĚ VYŽADOVÁNO U VŠECH TYPŮ TÁBORŮ) - jednotný formulář obdržíte od vedoucího akce (lze stáhnout na úřední desce) . Od roku 2014 je pro potvrzení lékaře MŠMT určený konkrétní formulář, který musí lékař vyplnit

Platební a storno podmínky

Co potřebuji k zaplacení účastnického poplatku?

 • číslo bankovního účtu
 • variabilní symbol
 • částku k zaplacení

BEZ TĚCHTO POKYNŮ NEPROVÁDĚJTE PLATBU!

V případě špatně zadaného variabilního symbolu se platba nespáruje. Ve vašem klientském účtu bude stále označena jako pohledávka.

Platební pokyny naleznete ve spodní části přihlášky. Každý účastník má pro každou akci jiný variabilní symbol.

Účastnický poplatek je nutné uhradit do 7 dnů od zaslání, předání příkazu k úhradě. Účastnický poplatek je možné rozdělit na částečnou úhradu a doplatek účastnického poplatku. V případě neobdržení účastnického poplatku ve stanoveném termínu, si SVČ „TRAMTÁRYJE“ Svitavy vyhrazuje právo, dát možnost účasti dalším zájemcům.

Kde obdržím pokyny k platbě?

Platební pokyny naleznete ve spodní části každé přihlášky po jejím schválení v systému.

 • Samostatný platební příkaz si můžete nechat zaslat emailem.
 • Platební pokyny obdržíte osobně na kontaktním pracovišti  
Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u